עריכת תרגום 
 ספרות וספרות עיון 
עריכה תורנית
עריכה אקדמית
השוואת התרגום בעברית למקור באנגלית ועריכתו בהתאם לכללי השפה העברית
עבודות אקדמיות, תזה ודוקטורט

שירותי עריכה