מס עמותה 580655819

 

 

לזיוית קליין,                                                                                            

הנדון: תודה

 

ברצוני להודות לך על תהליך העבודה המשותף שעשינו סביב הספר "פרקי הלל".

פרקי הלל הינו ספר בעל משמעות ייחודית ואישית מפני שהוא מהווה בראש ובראשונה ספר הנצחה לבתי הלל יפה אריאל הי"ד, בנוסף להיותו ספר ייחודי לאם ובת המצווה.

פנינו אליך לעשות את העריכה הלשונית של הספר. העבודה אתך הייתה יעילה מאד, יסודית ביותר, נעימה ונעשתה תוך מקצועיות ורגישות גבוהה.

במהלך העבודה נראה שהכיוון של הקשר המקצועי בינינו הפך מעריכה לשונית לעריכה בכלל והכנסת רעיונות, מחשבות ותובנות.

תודה רבה על תקופה של שותפות בלידת הספר ובהצלחה בהמשך הדרך המקצועית.

 

רינה אריאל

כ"ו שבט תשע"ח